English (UK)Magyar (HU)
Tanárképző Központ
free templates joomla

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A 2017-es felvételi eljárásban hirdetett osztatlan tanári mesterképzés kétszakos.

A választható szakpárok listájIDE KATTINTVA található.

Egyetemünk konzorciumi partnerségben működik együtt a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával, amelynek keretén belül a közismereti tanárszakokhoz hittanár-nevelőtanár képzés is párosítható. (bővebben IDE KATTINTVA tájékozódhat)

Az osztatlan tanári mesterképzés kimenete lehet általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettség.

A hallgatók a két képzési típus közül a 6. félév végén választanak, és döntésükről írásbeli nyilatkozatot tesznek.

A választott képzési forma alapján a képzési idő lehet 10, 11 vagy 12 félév. A megszerzendő kreditek ennek megfelelően legalább 300 legfeljebb 360 kredit.

A képzés főbb területei: a szakterületeknek megfelelő tudományos és módszertani tartalmak, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, valamint gyakorlati képzés. A képzés utolsó két féléve iskolai gyakorlat, ahol a hallgató komplex tanári tevékenységet végez valamely köznevelési intézményben.

Felvételi információk:

Az osztatlan tanárképzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a felvételi eljárás keretében.

Az alkalmassági vizsga személyes beszélgetés, amelynek elemei a következők:

Kötelező elem:

  • a jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján a jelentkező pályaelképzeléseinek ismertetése.

Választható:

  • vagy egy pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése, véleményezése,
  • vagy beszélgetés a jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról, a nevelési szempontok kiemelésével.

A dráma- és színházismeret-tanár szakot választóknak a pályaalkalmassági vizsgán kívül gyakorlati vizsgát is kell tenniük. A gyakorlati vizsga elemei:

  • a jelölt által szabadon választott memoriter (vers, próza) előadása
  • a jelölt által látott színházi előadás elemzése (gépelt 1-3 oldal)

Az oklevél kiadásának feltétele: az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Kivételt képez az eszperantó nyelv. Nyelvszakos tanárok esetén ez a nyelvvizsga nem lehet azonos a szakképesítés nyelvével!

Az alapszakos (BA) oklevéllel rendelkezők kizárólag kétszakos osztatlan tanárképzésre jelentkezhetnek. Az emelt szintű érettségi vizsga számukra kiváltható a diplomás pontszámítással. Az ő esetükben a képzési idő a már teljesített kreditek beszámításával rövidül!

 

Bővebb információ:

Pannon Egyetem Tanárképző Központ

levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

telefon: 88/624-000/6004

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.