English (UK)Magyar (HU)
Tanárképző Központ
free templates joomla

Osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsga

Az osztatlan (közismereti, művészeti, szakmai) tanárképzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a felvételi eljárás keretében.

Egy felvételi eljárásban csak egyszer (egy helyszínen) kell részt vennie a jelentkezőnek, akkor is, ha több felsőoktatási intézmény tanárképzésére adta be a jelentkezését.

A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

Az alkalmassági vizsga elemei:

Kötelező elem:

  • A jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.

Választható elem:

  • vagy egy bizottság által kínált, valós, konkrét nevelési helyzet értelmezése, véleményezése,
  • vagy beszélgetés a jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról/filmről a nevelési szempontok kiemelésével.

 

A dráma- és színházismeret-tanár gyakorlati vizsga elemei:

  • A jelölt által szabadon választott memoriter (vers, próza) előadása
  • A jelölt által látott színházi előadás elemzése (gépelt 1-3 oldal)