English (UK)Magyar (HU)
Tanárképző Központ
free templates joomla

Rövid ciklusú összefüggő tanítási gyakorlat dokumentumai

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

nem tanári szakon szerzett mesterfokozatot követő képzésben résztvevők számára

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat. (8/2013. (I.30.) EMMI rendelet)

A gyakorlatot a hallgatók a tanulmányaik utolsó félévében végzik. A gyakorlat megkezdésének feltétele tantárgypedagógiai és a pedagógia/pszichológia kurzusok teljesítése.

A gyakorlat helyszíne: a hallgató által választott köznevelési intézmény vagy felnőttoktatási intézmény. Középiskolai tanári végzettség megszerzéséhez javasolt, hogy gyakorlatát a 9-12. évfolyamon végezze a hallgató. Szükség esetén a Tanárképző Központ segítséget nyújt a megfelelő gyakorlóhely kiválasztásában a partneriskolái köréből.

Feladatok:

  • a köznevelési intézményben

Az egyéni iskolai gyakorlat során a köznevelési intézményben töltendő idő min. 4 hét. A gyakorlat ideje alatt a hallgató önálló tanítási óráinak ajánlott mennyisége heti 4-5 óra.

Az önálló tanítást megelőzően, és szükség szerint a gyakorlat közben is a hallgató hospitálást végez, lehetőleg különböző tanulócsoportokban. A félév során a szakterületből a kötelező hospitálási órák száma min. 5 óra.

További feladat a köznevelési intézményben az iskola mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése, valamint a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási/nevelési alaptevékenységek megismerése. Ennek keretében kívánatos, hogy a hallgató:

  • betekintést nyerjen az iskola életében fontos dokumentumokba – pedagógiai program, helyi tanterv;
  • vegyen részt tantestületi értekezleten, szülői értekezleten és/vagy fogadóórán, iskolai ünnepségen,egy konkrét osztály szabadidős tevékenységének irányításában (iskolai bál, kirándulás stb.),
  • lásson néhány osztályfőnöki órát, kapjon lehetőséget arra, hogy megismerje az iskolában folyó gyermekvédelmi munkát, a pályaválasztással kapcsolatos aktuális feladatokat, halljon a minőségbiztosításról, végezzen dokumentációs tevékenységet.

A gyakorlat megkezdése előtt a hallgatók a Tanárképző Központban tájékoztatást kapnak a feladataikról, amelynek időpontjáról Neptun üzenetet kapnak. Az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat részét képezik az ún. követő szemináriumok, melyeknek meghirdetése minden félévben a Neptun rendszerben történik. Ezek arra hivatottak, hogy a mentor mellett további támogatást nyújtsanak a gyakorlati tevékenységekhez, a portfólió elkészítéséhez és a tapasztalatok reflektálásához, problémák megoldásához.

A gyakorlat támogatása:
a felsőoktatási intézmény részéről a szakmódszertani és pedagógia/pszichológiai követőszemináriumok oktatói.

A köznevelési intézményben a mentor. Mentor az lehet, aki a szakterületnek megfelelő egyetemi végzettséggel rendelkezik, és legalább 5 év köznevelésben eltöltött tanítási gyakorlata van. Lehetőleg rendelkezzék gyakorlatvezető mentortanár vagy vezetőtanár szakirányú továbbképzési végzettséggel (pedagógus szakvizsga). A mentortanár segíti a hallgatót a felkészülésben, a tanított órák értékelésében.

A gyakorlat értékelése:
a mentortanár érdemjegyet ad az egyéni iskolai gyakorlatra, elemzi és értékeli a hallgató iskolai teljesítményét a kompetencia alapú értékelőlap segítségével.

Szervezési feladatok:

A gyakorlat megkezdését megelőző félév szorgalmi időszakának vége előtt a hallgató bejelenti a Tanárképző Központban, hogy a következő félévben megkezdi összefüggő gyakorlatát, és gyakorlati helyszínt választ.

A gyakorlatot megelőző nyári, ill. téli közoktatási szünet előtt az iskola intézményvezetőjétől Befogadó nyilatkozatot kér, amelyet a mentor adataival együtt lead a Tanárképző Központban. A mentorral a Tanárképző Központ köt szerződést.

A gyakorlat lezárásával az intézményvezető és a mentor által aláírt Teljesítési igazolást és a mentor által megírt Értékelőlapot szintén a Tanárképző Központban kell leadni a szorgalmi időszak végéig az alábbi dokumentumokkal együtt:

  • A hospitált szaktárgyi órák közül 1 tanóra jegyzőkönyve;
  • A mentorral történt elemző-értékelő megbeszélések reflexiója (legalább 2 reflexió);
  • Tématervek, óratervek: 

A gyakorlat érdemjegyét a Központ munkatársa viszi fel a Neptun rendszerbe.

 

Az értékelési szempontsort mentoroknak IDE KATTINTVA érhető el.

Az értékelőlap-mentoroknak IDE KATTINTVA érhető el.

A befogadó nyilatkozat IDE KATTINTVA érhető el.

Az összefüggő gyakorlat leírása - diszciplináris végzettséggel rendelkezőknek IDE KATTINTVA érhető el.

A teljesítési igazolás IDE KATTINTVA érhető el.

 

Veszprém, 2018. január 12.

Köcséné Dr. Szabó Ildikó sk.
mb. főigazgató