English (UK)Magyar (HU)
Tanárképző Központ
free templates joomla

Tudnivalók a közösségi pedagógiai gyakorlatról

Közösségi pedagógiai gyakorlat (osztatlan tanári mesterképzés)

Ajánlott félév: 6.
Kredit-és óraszám: 2/30; Értékelés: gyj.

A közösségi gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tanári szerep összetettségével, szerezzenek közvetlen tapasztalatot az iskola világáról, a különböző társadalmi helyzetű gyermekekkel való foglalkozásról. A gyakorlatok reflexiója által alkossanak kezdeti képet saját tanári szerepükről, készüljenek a tanár társadalmi szerepvállalására.

Ennek érdekében: a felkészítés során a hallgatók megismerkednek az oktatási, nevelési, szociális, sport és más közösségi területeken végzett, alapvetően pedagógiai célzatú gyakorlatok szabályaival, a diákokkal történő foglalkozás módszereivel, majd valós intézményi terepen mentorok irányításával részt vesznek a tanórán kívüli rendezvényeken, programokon. Ilyenek pl. az erdei iskola, a tanulmányi kirándulások, a pedagógiai program szerint tervezett táborok, szociális intézményekben végzett karitatív munka, szakkörök, projektek, sport-és művelődési rendezvények, egészségfejlesztési programok, tutorálás...

A hallgatók önállóan még nem alkalmasak pedagógiai feladatok ellátására, mentori iránymutatásra szorulnak. Tevékenységük leginkább a pedagógiai asszisztens tevékenységéhez hasonlítható.

A kurzus időbeosztása: a harminc órás kurzusból a hallgatók legalább 20 óra pedagógiai szolgálatot végeznek külső helyszínen. A felkészülés és értékelés a képzőintézményben történik 5 kontakt órában, a tapasztalatok összegzésére, elemzésre, dokumentációra 5 önálló munkaóra fordítható.

A gyakorlat helyszíne lehet: iskola, kollégium, tanoda, művelődési központ, egyházi intézmény. A gyakorlatot nem szükséges egyetlen helyszínen végezni. A hallgató több intézmény által felkínált tevékenységből választhat.

A gyakorlati helyszín feladata a hallgató munkafeltételeinek biztosítása, tevékenységéhez megfelelő információ biztosítása, munkájának támogatása. A partnerek az általuk igényelt tevékenységeket a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen, vagy a 88-624-000/6004-es telefonszámon jelezhetik.

A gyakorlat teljesítésének igazolása a helyszínen az igazgató/vezető aláírásával és az intézmény pecsétjével történik az igazolólapon.

A gyakorlatokról a hallgató reflektív naplót vezet, amely tartalmazza a tevékenységek megnevezését, időpontját, időtartamát, helyszínét, a résztvevő gyerek/ek-csoportok jellemzését, a tevékenységek reflexióját, esetleges dokumentumait.

A naplót elektronikus úton a szorgalmi időszak vége előtt 10 nappal kell leadni az egyetem kurzusvezető oktatójának.

Igazolólap a közösségi pedagógiai gyakorlathoz itt letölthető.


Veszprém, 2018. február 7.