English (UK)Magyar (HU)
Tanárképző Központ
free templates joomla

Közösségi pedagógiai gyakorlat igazolólap és leírás

Közösségi pedagógiai gyakorlat (rövid ciklusú tanári mesterszakos hallgatóknak)

Ajánlott félév: 2.
Kredit-és óraszám: 2/10; Értékelés: gyj.

A közösségi gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tanári szerep összetettségével, szerezzenek közvetlen tapasztalatot az iskola világáról, a különböző társadalmi helyzetű gyermekekkel való foglalkozásról. A gyakorlatok reflexiója által alkossanak kezdeti képet saját tanári szerepükről, készüljenek a tanár társadalmi szerepvállalására.

Ennek érdekében: a felkészítés során a hallgatók megismerkednek az oktatási, nevelési, szociális, sport és más közösségi területeken végzett, alapvetően pedagógiai célzatú gyakorlatok szabályaival, a diákokkal történő foglalkozás módszereivel, majd valós intézményi terepen mentorok irányításával részt vesznek a tanórán kívüli rendezvényeken, programokon. Ilyenek pl. az erdei iskola, a tanulmányi kirándulások, a pedagógiai program szerint tervezett táborok, szociális intézményekben végzett karitatív munka, szakkörök, projektek, sport-és művelődési rendezvények, egészségfejlesztési programok, tutorálás...

A hallgatók önállóan még nem alkalmasak pedagógiai feladatok ellátására, mentori iránymutatásra szorulnak. Tevékenységük leginkább a pedagógiai asszisztens tevékenységéhez hasonlítható.

A kurzus időbeosztása: a tíz órás kurzusból a hallgatók legalább 5 óra pedagógiai szolgálatot végeznek külső helyszínen. A felkészülés és értékelés a képzőintézményben történik 2 kontakt órában, a tapasztalatok összegzésére, elemzésre, dokumentációra 3 önálló munkaóra fordítható.

A gyakorlat helyszíne lehet: iskola, kollégium, tanoda, művelődési központ, egyházi intézmény. A gyakorlatot nem szükséges egyetlen helyszínen végezni. A hallgató több intézmény által felkínált tevékenységből választhat.

A gyakorlati helyszín feladata a hallgató munkafeltételeinek biztosítása, tevékenységéhez megfelelő információ biztosítása, munkájának támogatása.

A gyakorlat teljesítésének igazolása a helyszínen az igazgató/vezető aláírásával és az intézmény pecsétjével történik az igazolólapon.

A gyakorlatokról a hallgató reflektív naplót vezet, amely tartalmazza a tevékenységek megnevezését, időpontját, időtartamát, helyszínét, a résztvevő gyerek/ek-csoportok jellemzését, a tevékenységek reflexióját, esetleges dokumentumait.

A naplót elektronikus úton a szorgalmi időszak vége előtt 10 nappal kell leadni az egyetem kurzusvezető oktatójának.

Igazolólap a Közösségi pedagógiai gyakorlathoz(rövid ciklusú tanári mesterképzés) itt letölthető.

Veszprém, 2018. február 01.

Köcséné dr. Szabó Ildikó, mb. főigazgató